DOLAR32,7878% 1.53
EURO35,1602% 0.53
STERLIN41,6058% 0.85
FRANG36,8443% 1.98
ALTIN2.457,99% 2,80
BITCOIN66.275,900.382

Meclis’te kabul edildi ve resmen değişti! Cezası 10 bin lira…

Herkesi ilgilendiren çok önemli düzenleme Meclis’te kabul edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Yayınlanma Tarihi :
Meclis’te kabul edildi ve resmen değişti! Cezası 10 bin lira…

 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının  Önlenmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.  Kanunla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında  belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak  kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya  kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul  sebeplerin varlığı halinde, Türkiye’deki mal varlıkları gecikmeksizin  dondurulacak.BMGK kararlarında belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali,  ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da  nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek  verilmesi yasak olacak.  Kanunun uygulamasıyla ilgili Denetim ve İşbirliği Komisyonu  oluşturulacak. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile  toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla  valilik veya İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla söz konusu  faaliyetlere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk  lirasına kadar idari para cezası verilecek.  İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde 10 bin Türk  lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına  rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idari para cezası ile  cezalandırılacak.   Mal varlıkları dondurulabilecek Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel  kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu  kılabilecek.  Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, yürütülen  soruşturma veya kovuşturmalar bakımından muhafaza altına alınan veya el konulan  mal varlığı değerlerinin kıymeti tespit edilecek.  Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten  sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği  hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya  organizasyonların Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulmasına karar  verilebilecek.  Terörizmin finansmanı suçu, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt  üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında örgüt kurmak,  yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar  artırılacak.