Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara’da başlıyor « MedyaPress

25 Haziran 2022 - 19:40
istanbul escort - şişli escort - maslak escort - ataşehir escort - antalya escort

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara’da başlıyor

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu doğrultuda “Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” güncellendi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara’da başlıyor
Son Güncelleme :

03 Ocak 2021 - 13:41

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu doğrultuda “Aile içi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu” güncellendi. Güncellenen yeni formlarda yer alan 22 soru ile  6284 sayılı kanun kapsamındaki işlenen suçlar detaylı şekilde ele alınacak. Böylelikle ortaya çıkan sonuçlarla risk analizleri daha etkin şekilde yapılabilecek. Pilot uygulamaya 4 Ocak’ta Ankara’da başlanacak ve bu  ay sonunda ülke geneline yaygınlaştırılacak.

YENİ FORM NASIL HAZIRLANDI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın uzmanlarından tarafından hazırlanan yeni form öncesinde Dünya örnekleri titizlikle incelendi. Paydaş tüm kurum ve kuruluşlar ile kadınlara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri alındı. Mağdurların değerlendirmelerine göre forma son şeklini vermek üzere halen kadın sığınma evlerinde kalan kadınların formu cevaplandırmaları sağlandı. Hazırlanan yeni form; risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi için işin asıl uygulayıcılarına anket şeklinde puanlama, memnuniyet ve hassasiyet durumunu ölçmek için gönderildi.

YENİ FORMDA NELER VAR?

Şu an uygulanan formda bir madde de ve evet/hayır şeklinde geçen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet yeni formda  4 ayrı soru haline getirildi.

Yeni formlarda;

Şiddet tanımları ayrı ayrı vurgulanarak detaylandırıldı.

Şiddetten etkilenen diğer aile bireyleri soruldu ve  şiddetin sıklığı detaylandırıldı.

Israrlı takip ve musallat olma durumu yer ve zaman vererek ele alındı.

İlk defa ve önemli yeniliklerden birisi olarak; şiddetin uygulandığı mekanın durumu ve mağdurun o andaki  hali  tespitine çalışıldı.

Risk arttırıcı durumlar mağdur ve fail açısından detaylı ele alındı.

Boşanma aşaması, töre ve namus cinayet geçmişi incelendi.

Silah durumu ve silaha kolay erişim durumu ele alındı.

Çocukların şiddetten ne kadar etkilendiği analiz edildi.

Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve etkinliği vurgulandı.

YENİ KAYIT FORMU NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYACAK?

Kolluk, Mülki Amir ve Hakimin mağduru koruyucu tedbir kararları vermesindeki etkinliğini arttıracak, barınma yeri sağlama ve koruma altına almadaki tereddütleri giderecek.

Kolluk ve Hakimin faile yönelik önleyici kararlar almasındaki karar alma etkinliği arttıracak.

ŞÖNİM’lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) mağdura yönelik vaka bazlı çalışmalarına kolaylık sağlayacak. Faille ilgili risk durumlarına eğilimine yönelik çalışmalara sevk edilecek.

Formdaki detaylar devletin diğer kurumlarının da kadına yönelik şiddet konusunda çözüme yönelik yardımlarını arttıracak.

Cinsel suç mağdurlarına destek sağlanmasına yönelik adımlar daha da güçlü atılacak

Formlar doldurulurken cinsel suç mağduru 18 yaş altı çocukların ifadelerinin, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)/Adli Görüşme Odası (AGO) görevlileri ile irtibat kurularak alınması sağlanacak.

Cinsel suç mağduru 18 yaş üstünde ise ifadesi, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Adli Görüşme Odasında (AGO) alınacak, mümkün olmaması halinde kolluktaki işlemleri sırasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) / Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)/ Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) görevlileri ile irtibat kurularak, kadın meslek elemanının refakat etmesi sağlanacak.

Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı”nda kolluk birimleri tarafından kullanılan, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu”nun risk değerlendirme ölçeği güncellenmesi de planda yer almıştı.  Bu plan doğrulturumda formlar güncellendi.